Dış Ticaret Ön lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimDış Ticaret
Program Direktörü.
Program TürüÖn lisans Programı
Kazanılan Derecenin Seviyesi.
Kazanılan Derece.
Eğitim Türü.
Kayıt Kabul KoşullarıOrtaöğretimden Mezun Olmak
Önceki Öğrenmenin TanınmasıTürk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Namık Kemal Üniversitesinin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin müfredatlarında yer alan zorunlu Yabancı dil dersi için her öğretim yılı başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar
Mezuniyet Koşulları Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları, Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120'dır. Öğrencilerin aynı zamanda varsa zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
Program Amacı.
Mezunların Mesleki Profilleri.
Bir Üst Dereceye Geçiş.
Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her dönem en az bir vize sınavı uygulanır. Vizelerin yanı sıra, her dönemin başında verilen dönem içeriğinde tarihleri belirtilen proje ve ödevler verilir. Her dönemin sonunda, öğrencinin final sınavına girmek zorundadır. Kriterler (ara sınav, proje, ödev ve final gibi) ve dönem sonu notuna etki oranları dönem başında dağıtılan ve/veya web sitesinde yayınlanan ders içerikleri açık biçimde belirtilir. Öğrenci yönetmeliği ve akademik takvime göre final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih ve yer ve zamanlarda yapılır.  Öğrencinin dönem sonu notu ders sorumlusu tarafından ara sınav, proje, ödev ve final sınavı sonuçlarına göre verilir. 

Namık Kemal Üniversitesinde geçme notu 100 üzerinden 60’tır. Ancak Final ya da bütünleme sınav sonucunun en az 50 olması zorunludur. Sınavlar, tam not 100 üzerinden değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u ile yarıyıl/yıl sonu sınavında veya bütünleme sınavında alınan notun %70’inin toplamıdır. Ancak, bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ilgili fakülte/yüksekokul kurulunca karar alınmak ve yarıyıl başında ilan edilmek şartıyla ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u ile %50’si arasında, yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notun %70’i ile %50’si arasında değişebilen ve oranlar toplamı %100 olacak şekilde de hesaplanabilir. Hesaplama sonucunda, ondalık noktadan sonra gelen ilk sayı beşten küçük ise bir alt tam sayıya, beş veya beşten büyük ise bir üst tam sayıya yükseltilerek kesinleştirilir.

Dönem sonu-bütünleme notu dersin sorumlusu tarafından değerlendirme kriterleriyle birlikte Öğrenci İşlerine teslim edilir. Dönem sonu ve bütünleme notları öğrenci bilgi sisteminde yayınlanarak ilan edilir. 

Notlar:

Alınan her ders için öğrenciye dönem notu olarak aşağıda belirtilen harf notları verilir.  Harf notları, katsayı ve oran karşılıkları aşağıdaki gibidir.Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde esas alınan notlama sistemi, aşağıda belirtilen dereceler ve harfler ile ifade edilir:

 

Puan

Harfli Notu

Katsayı

Başarı Durumu

90-100

AA

4.00

Başarılı

80-89

BA

3.50

Başarılı

70-79

BB

3.00

Başarılı

65-69

CB

2.50

Başarılı

60-64

CC

2.00

Başarılı

50-59

DD

1.50

Başarısız

30-49

FD

1.00

Başarısız

0-29

FF

0.00

Başarısız

 

Öğrenciler DD, FD yada FF aldıkları dersleri dersin açıldığı ilk dönem almak zorundadırlar.

Başarılı Öğrenciler

Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve genel ağırlıklı not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi; ortalaması 3.50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar.

 

Eğitim Öğretim Metotları

 Öğretme - öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir.

Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programda kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir*:

*EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

BAŞLICA ÖĞRENME FAALİYETLERİ

KULLANILAN ARAÇLAR

Ders

Dinleme ve Anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Tartışmalı Ders

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Özel Destek / Yapısal Örnekler

Önceden planlanmış özel beceriler

 

Rol Yapma / Drama

Önceden planlanmış özel beceriler

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

 

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

 

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

KüçükGrup Tartışması

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterim

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme

Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam

Benzetim

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri

Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam

Seminer

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım

Grup Çalışması

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, çevrimiçi sohbet,
Web tabanlı tartışma forumları

Saha/Arazi Çalışması

Gözlem/durumları işleme, Araştırma - yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma

 

Laboratuar

Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması

Özel donanım

Ödev

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta

Sözlü

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

 

İnceleme/Anket Çalışması

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma

 

Panel

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım

Konuk Konuşmacı

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz,
özel donanım

Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri/ Projeleri

Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler

 

(*) Dersin özelliklerine göre burada belirtilen yöntemlerin biri veya birkaçı uygulanabilir.

Program Çıktıları

1-Alanında yeterli yabancı dil bilgisine sahip olur.
2-Atatürk ilkeleri konusunda duyarlı olmak.
3-Avrupa Birliği kurum ve kuruluşları hakkında bilgi sahibi olmak.
4-Bölgesel kuruluşlar ile özelliklede Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri ile Gümrük Birliği hakkında bilgi sahibi olmak
5-Dış ticarete uygulanan teşvik yasasını ve dış ticarette kullanılan finansman tekniklerini bilir uygulamalarını yapar
6-Dış ticaret işlemleri ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşların yasal hak ve sorumluluklarını bilir ve kendi sorumluluklarını yasal çerçevede uygular
7-Dış ticarette kullanılan ulusal ve uluslararası belgeleri tanır ve uygun şekilde uygular.
8-Genel muhasebe prensiplerini bilir ve özellikle Dış ticaret muhasebesine uygular. Dış ticaretin vergilendirilmesi konusunda bilgi sahibidir
9-Gümrük kanunu ile Gümrük yönetmeliğini bilir, Gümrük işlemlerini takip eder. Kambiyo mevzuatını bilir ve uygular.
10-Herhangi bir konuda araştırma yapıp rapor yazmak. Yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurallarını doğru şekilde kullanabilir
11-İthalat ve ihracat mevzuatı ile ithalat ve ihracatla ilgili işlemlerinin uygulamasını bilir ve bu bilgilerini bilgisayar paket programları yolu ile uygular.
12-Konularıyla ilgili edindikleri bilgilerin hukuki bir alt yapı üzerinde sahip olmak,
13-Türkiye ve dünya ekonomisindeki bazı önemli ekonomik sorunları ve uygulanan iktisat politikalarını, iktisat biliminin teorileri çerçevesinde anlayabilir ve yorumlayabilir
14-Türkiye ve dünya siyasi tarih konuları hakkında siyaset bilimi çerçevesinde anlayabilir ve yorumlayabilir
15-Ulusal ve uluslararası ekonomik olayları anlayarak, işletmelerin yapısı hakkında bilgi sahibi olmak.
16-Uluslararası taşımacılık ve lojistik konusunda bilgi sahibidir
17-Uzmanlık alanında matematiksel yeteneklerini kullanabilir
18-Yaşam boyu öğrenme becerisine sahip olma.

Müfredat

Dış Ticaret Kredili Ders Yapısı Şeması1. Sınıf2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2
DTP101 Dış Ticaret İşlemleri I 3 0 3
GNE002 Genel Ekonomi 3 0 4
GNİ002 Genel İşletme 3 0 4
GNM004 Genel Muhasebe 3 0 3
TMH002 Temel Hukuk 2 0 3
TİM107 Ticari Matematik 1 1 3
TDİ101 Türk Dili I 2 0 2
YDİ117 Yabancı Dil I (İngilizce) 2 0 4
Seçmeli 2019-2020 dış ticaret güz 1. sınıf() 2
YBS101 Yaşam Becerileri ve Sosyal Etkinlik 2 0 2
Toplam AKTS: 30

2023-2024 Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2
DTP201 Dış Ticaret İşlemleri II 3 0 3
İST002 İstatistik 2 0 3
DTP203 Lojistik 3 0 3
SGOD152 Ticaret Hukuku 2 0 3
TDİ102 Türk Dili II 2 0 2
DTP204 Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar 2 0 2
DTP202 Uluslararası İktisat 3 0 3
YDİ102 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 2
Seçmeli DIŞ TİCARET 1. SINIF BAHAR DÖNEMİ() 7
BYP207 Müşteri İlişkileri Yönetimi 2 0 3
TBT012 Temel Bilgi Teknolojileri 2 1 4
Toplam AKTS: 30
Yıllık Toplam AKTS: 60

2. Sınıf2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
DTP317 Depo Yönetimi 2 0 3
GMD303 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 3 0 3
DTP401 Dış Ticarette Paket Programlar 2 1 4
DTP313 Gümrük İşlemleri 3 0 3
BYP409 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2 0 3
ÖMİ301 Mesleki İngilizce 4 0 4
DTP315 Mesleki Yazışma Teknikleri 3 1 4
Seçmeli DIŞ TİCARET 22-23() 3
GRŞ01 Girişimcilik 2 0 3
Seçmeli DIŞ TİCARET ÜSOD() 3
DTP307 E-Ticaret 2 0 3
Toplam AKTS: 30

2023-2024 Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
MYOİE01 İş Yeri Eğitimi 2 0 10
MYOİU01 İş Yeri Uygulaması 3 0 15
MYOSTJ01 Staj 0 2 5
DTP302 Uluslararası Pazarlama 3 0 4
Seçmeli DIŞ TİCARET SEÇMELİ DERSLER() 25
DTP406 Bankacılık ve Kambiyo 2 1 4
DTP420 Dış Ticarette Örnek Olay Analizi 2 0 3
DTP403 Serbest Bölgeler 2 0 3
DTP311 Tedarik Zinciri Yönetimi 4 0 4
DTP416 Türkiye-AB İlişkileri 4 0 4
DTP418 Uluslararası Finansman 3 0 3
DTP302 Uluslararası Pazarlama 3 0 4
Toplam AKTS: 59
Yıllık Toplam AKTS: 89

Ders & Program Çıktıları Matrisi

ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
#
311111111111111111
311111111111111111
311111111111111111
311111111111111111
DTP101 Dış Ticaret İşlemleri I
#
000000000000000000
000000000000000000
000000000000000000
111144311111111111
111144311111111111
111144311111111111
111144311111111111
GNE002 Genel Ekonomi
#
112242414211525242
112242414211525242
112242414211525242
112242414211525242
112242414211525242
112242414211525242
112242414211525242
112242414211525242
112242414211525242
112242414211525242
GNİ002 Genel İşletme
#
011111111114114111
111111111111114111
011111111114111111
111111111111111111
111111111111114111
111111111111114111
111111111111114111
011111111111111111
011111111111114111
011111111111111111
111111111114114111
111111111114111111
011111111114114111
011111111114114111
011111111114111111
111111111114111111
111111111111111111
011111111114111111
TMH002 Temel Hukuk
#
112111112111111111
112111112111111111
112111112111111111
112111112111111111
112111112111111111
112111112111111111
112111112111111111
112111112111111111
112111112111111111
112111112111111111
112111112111111111
112111112111111111
112111112111111111
TİM107 Ticari Matematik
#
233454344323252423
233454344323252423
TDİ101 Türk Dili I
#
111111111111111111
111111111111111111
111111111111111111
111111111111111111
YBS101 Yaşam Becerileri ve Sosyal Etkinlik
#
555455554554445555
555455554554445555
555455554554445555
555455554554445555
555455554554445555
555455554554445555
555455554554445555
555455554554445555
555455554554445555
555455554554445555
555455554554445555
555455554554445555
555455554554445555
555455554554445555
555455554554445555
555455554554445555
555455554554445555
555455554554445555
555455554554445555
555455554554445555
555455554554445555
555455554554445555
555455554554445555
555455554554445555
555455554554445555
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
#
052301000100031003
052301000100031003
052301000100031003
052301000100031003
052301000100031003
052301000100031003
DTP201 Dış Ticaret İşlemleri II
#
141413411331414114131313134141144114
141413411331414114131313134141144114
141413411331414114131313134141144114
141413411331414114131313134141144114
141413411331414114131313134141144114
İST002 İstatistik
#
111111111311113121411521413141125141
111111111311113121411521413141125141
111111111311113121411521413141125141
111111111311113121411521413141125141
111111111311113121411521413141125141
111111111311113121411521413141125141
DTP203 Lojistik
#
444445555444434434
444445555444434434
444445555444434434
444445555444434434
444445555444434434
TDİ102 Türk Dili II
#
111111111111111111
111111111111111111
111111111111111111
111111111111111111
111111111111111111
111111111111111111
111111111111111111
111111111111111111
111111111111111111
111111111111111111
111111111111111111
111111111111111111
111111111111111111
111111111111111111
111111111111111111
DTP204 Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar
#
334343434434343434
334343434434343434
334343434434343434
DTP202 Uluslararası İktisat
#
123333223424555255
123333223424555255
123333223424555255
123333223424555255
YDİ102 Yabancı Dil II (İngilizce)
#
111111111111111111
111111111111111111
111111111111111111
111111111111111111
111111111111111111
111111111111111111
BYP207 Müşteri İlişkileri Yönetimi
#
555555545554154555
555555545554154555
555555545554154555
TBT012 Temel Bilgi Teknolojileri
#
111121111511111115
111121111511111115
111121111511111115
111121111511111115
111121111511111115
111121111511111115
DTP317 Depo Yönetimi
#
111114411111111111
GMD303 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
#
453355555444333333
453355555444333333
DTP401 Dış Ticarette Paket Programlar
#
111113111351111111
111113111351111111
DTP313 Gümrük İşlemleri
#
111111114141111111
111111114141111111
111111114141111111
111111114141111111
111111114141111111
BYP409 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
#
111112121213122113
111112121213122113
111112121213122113
111112121213122113
111112121213122113
111112121213122113
111112121213122113
111112121213122113
111112121213122113
111112121213122113
111112121213122113
111112121213122113
ÖMİ301 Mesleki İngilizce
#
511111111211111111
511111111211111111
511111111211111111
GRŞ01 Girişimcilik
#
333333333334343434
333333333334343434
333333333334343434
333333333334343434
333333333334343434
333333333334343434
333333333334343434
333333333334343434
DTP307 E-Ticaret
#
555555555555555555
555555555555555555
MYOİE01 İş Yeri Eğitimi
#
111111111111111111
MYOİU01 İş Yeri Uygulaması
#
111111111111111111
MYOSTJ01 Staj
#
202234533343102412
202234533343102412
202234533343102412
DTP302 Uluslararası Pazarlama
#
211311111111111111
211311111111111111
211311111111111111
211311111111111111
211311111111111111
211311111111111111
211311111111111111
DTP406 Bankacılık ve Kambiyo
#
311111111111111111
DTP420 Dış Ticarette Örnek Olay Analizi
#
000000335555551133221133111111441111
DTP403 Serbest Bölgeler
#
555555555544551155445522331144551155
DTP311 Tedarik Zinciri Yönetimi
#
344343434334435534
344343434334435534
344343434334435534
DTP416 Türkiye-AB İlişkileri
#
005531100001222010
005531100001222010
DTP418 Uluslararası Finansman
#
111111111111111115
111111111111111115
111111111111111115
DTP302 Uluslararası Pazarlama
#
211311111111111111
211311111111111111
211311111111111111
211311111111111111
211311111111111111
211311111111111111
211311111111111111