YETERLİLİKLER
Dış Ticaret1-Yaşam boyu öğrenme becerisine sahip olma.2-Uzmanlık alanında matematiksel yeteneklerini kullanabilir3-Uluslararası taşımacılık ve lojistik konusunda bilgi sahibidir4-Ulusal ve uluslararası ekonomik olayları anlayarak, işletmelerin yapısı hakkında bilgi sahibi olmak.5-Türkiye ve dünya siyasi tarih konuları hakkında siyaset bilimi çerçevesinde anlayabilir ve yorumlayabilir6-Türkiye ve dünya ekonomisindeki bazı önemli ekonomik sorunları ve uygulanan iktisat politikalarını, iktisat biliminin teorileri çerçevesinde anlayabilir ve yorumlayabilir7-Konularıyla ilgili edindikleri bilgilerin hukuki bir alt yapı üzerinde sahip olmak,8-İthalat ve ihracat mevzuatı ile ithalat ve ihracatla ilgili işlemlerinin uygulamasını bilir ve bu bilgilerini bilgisayar paket programları yolu ile uygular.9-Herhangi bir konuda araştırma yapıp rapor yazmak. Yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurallarını doğru şekilde kullanabilir10-Gümrük kanunu ile Gümrük yönetmeliğini bilir, Gümrük işlemlerini takip eder. Kambiyo mevzuatını bilir ve uygular.11-Genel muhasebe prensiplerini bilir ve özellikle Dış ticaret muhasebesine uygular. Dış ticaretin vergilendirilmesi konusunda bilgi sahibidir12-Dış ticarette kullanılan ulusal ve uluslararası belgeleri tanır ve uygun şekilde uygular.13-Dış ticaret işlemleri ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşların yasal hak ve sorumluluklarını bilir ve kendi sorumluluklarını yasal çerçevede uygular14-Dış ticarete uygulanan teşvik yasasını ve dış ticarette kullanılan finansman tekniklerini bilir uygulamalarını yapar15-Bölgesel kuruluşlar ile özelliklede Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri ile Gümrük Birliği hakkında bilgi sahibi olmak16-Avrupa Birliği kurum ve kuruluşları hakkında bilgi sahibi olmak.17-Atatürk ilkeleri konusunda duyarlı olmak.18-Alanında yeterli yabancı dil bilgisine sahip olur.

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ